ePUAPSEKAPSilesia

Ciekawostki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wybrane ze skarbnicy mysłowickich ciekawostek...

 • Dokument z 1360 r. mówi o Mysłowicach jako o mieście już posiadającym prawa miejskie, zatem, na prawie magdeburskim, musiało zostać założone zdecydowanie wcześniej, co potwierdzają wzmianki z 1301 r. o istnieniu w Mysłowicach rynku.
 • Najstarszy plan miasta Mysłowice, to mapka z 1590 r., dołączona do książki Jakuba Lustiga „Geschichte der Stadt Myslowitz in Oberschlesien”.
 • Nazwa Szabelnia (osiedle sąsiadujące z Szopienicami) wywodzi się z wytwórni szabel i noży, która powstała tam w 1737 roku.
 • W 1853 roku zaczęło ukazywać się w Mysłowicach czasopismo „Kurier Mysłowicki” (właściwie - „Myslowitzer Anzeiger”).
 • W 1861 roku powstał w Mysłowicach pierwszy klub sportowy - Towarzystwo Gimnastyczne Mężczyzn. W 1871 r. dodano do jego nazwy określenie „Trójkąt Trzech Cesarzy”.
 • W roku 1867 ukazała się książka dra Jacoba Lustiga (1811 – 1874) „Geschichte der Stadt Myslowitz in Oberschlesien” (Historia miasta Mysłowice na Górnym Śląsku).
 • W 1868 r. powstał w Mysłowicach jeden z pierwszych banków na Śląsku.
 • W latach sześćdziesiątych Mysłowice pod względem liczby warsztatów rzemieślniczych zajmowały drugie miejsce na Śląsku (po Bytomiu, gdzie było ich 500, a w Mysłowicach 200).
 • W 1894 r. spalił się częściowo zamek Sułkowskich w dzielnicy Słupna, przebudowany później na restaurację „Fürsterschloss”.
 • W roku 1907 wzniesiono i odsłonięto w dzielnicy Słupna wieżę widokową nazwaną imieniem kanclerza Ottona von Bismarcka; 30 lat później Rada Miasta podjęła decyzję o jej zburzeniu.
 • Pochodzący z Mysłowic bp August Hlond, 1 stycznia 1926 r. w drodze do Katowic, w celu objęcia nowoutworzonego biskupstwa, spotkał się na dworcu kolejowym w Mysłowicach z mieszkańcami miasta; 5 lat później Rada Miasta przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
 • Dla jak najlepszego przygotowania obchodów 600 – lecia praw miejskich Mysłowic w roku 1961 zostało utworzone Towarzystwo Przyjaciół Mysłowic.
 • W trakcie obchodów „Dni Mysłowic” w roku 1963, zapoczątkowanych dwa lata wcześniej, odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w mieście pisarza J. I. Kraszewskiego.
 • W 1967 r. gościł w Mysłowicach prezydent Francji Charles de Gaule.
 • W brytyjskiej stoczni w Cleveland 20 kwietnia 1978 r. odbyło się wodowanie statku MS „Kopalnia Mysłowice”.
 • 19 – letnia mieszkanka Mysłowic Karina Wojciechowska została „Miss Polonia 91”.
 • Mysłowiczanin Bolesław Tync otrzymał Europejską Nagrodę na XXXII Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Przemysłowych „Eureka – Bruxelles 1993”.

 

Sławni Mysłowiczanie

Wśród mieszkańców Mysłowic można odnaleźć sławnych sportowców, aktorów, ale także:

 • Królową Polski, trzecią żonę Władysława Jagiełły, którą była Elżbieta, córka Ottona z Pilicy, właściciela części ziem mysłowickich.
 • Ks. Grzegorza z Mysłowic, prorektora Akademii Krakowskiej w latach 1459 – 1460, autora zbioru „Kazań niedzielnych z polskimi objaśnieniami”.
 • Olbrychta Strumieńskiego, absolwenta mysłowickiej szkoły, wydał, w języku polskim, dzieło „O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów (...) gospodarzom potrzebne” w Krakowskiej drukarni, w roku 1573, wznawiane w latach 1609 i 1636.
 • Kuźnika, Walentego Roździeńskiego, autora „Officina ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”, wydanej w 1612 r.
 • Kardynała Augusta Hlonda, który był pierwszym biskupem katowickim, a także prymasem Polski w latach 1926 – 1948.
 • Andrzeja Nardelli – uzdolnionego aktora, występującego na deskach Teatru Narodowego. Zasłynął rolą Orcia w „Nieboskiej komedii”.

 

Od alchemii do huty cynku

W Wesołej, w hucie szkła (powstała w 1762 roku) oprócz produkcji jego szlachetnych odmian, prowadzono także doświadczenia chemiczne, w wyniku których Christian Ruberg wynalazł w 1792 r. metodę produkcji cynku.

Zaczęto ją później wytapiać na skalę światową i przez 10 lat huta ta dzierżyła monopol w produkcji cynku w Europie. Pamiątką po istnieniu na terenie Mysłowic hut cynku założonych w XIX wieku są nazwy ulic: Huta Rozalii i Huta Amalii.

 

Gościli w Mysłowicach

Mysłowice odwiedzali znamienici goście:

 • Król Jan III Sobieski w sierpniu 1683 r., prowadząc wojsko na odsiecz Wiednia.
 • Książę saski August Fryderyk II (późniejszy król Polski August II Mocny), w drodze na koronację do Krakowa.
 • Aleksander Dumas, pisarz, w roku 1851 z powodu kłopotów paszportowych zatrzymał się w Mysłowicach na dłużej na przełomie maja i czerwca.
 • Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, w roku 1863, niestety tylko z powodów podobnych do przygód francuskiego pisarza.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa