ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Boliny

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych przy ulicy Boliny w Mysłowicach, o łącznej pow. 268 m2, obejmujących działkę nr 636/116 o pow. 214 m2 zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00029102/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz działkę nr 641/61 o pow. 54 m2 zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00027208/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele usługowe lub mieszkaniowo - usługowe

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa