ePUAPSEKAPSilesia

Historia Mysłowickiej Kapliczki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Na „drodze do mostu” powstaje w roku 1745 kapliczka, której fundatorem jest rodzina Jarlików – takie lakoniczne informacje znajdujemy w książce ks. Jana Kudery „Historia Parafii Mysłowickiej”. Jarlikowie byli garncarzami, wcześniej uwolnionymi od pańszczyzny. Dorobiwszy się majątku, uczynili fundacje kościelne: jeden pieniężną, a drugi, imieniem Jan, wraz z żoną, ufundował kapliczkę.

 

Wspomniany wyżej ks. Kudera wiąże fakt jej powstania z zakazem, wydanym przez króla Fryderyka II, pielgrzymek i procesji do „zagranicznych miejscowości”. Wcześniej bowiem, w dni krzyżowe, chodzono z procesją do kapliczki św. Jana Nepomucena, znajdującej się na moście do Modrzejowa (dzisiaj dzielnica Sosnowca). Przynajmniej raz, w roku 1928, gdy wybudowano nowy most na Przemszy, kapliczka została przeniesiona na ulicę Modrzejowską. Nową kaplicę, w której powstanie bardzo zaangażował się ówczesny burmistrz, mecenas Kudera, 3 maja 1929 r. poświęcił miejscowy proboszcz, ks. prałat dr Bromboszcz.

 

Znaczenie i rola tego obiektu znacznie wzrosła. Dziś, poświęcona przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, metropolitę katowickiego, stała się pięknie wyeksponowanym symbolem patrona miasta Św. Jan Chrzciciela sprawującego pieczę nad Mysłowicami od niepamiętnych czasów.

 

                                             

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa