ePUAPSEKAPSilesia

Uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mysłowice

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Pierwszy dzień pobytu pana starosty w Mysłowicach upłynął na miłych spotkaniach z mieszkańcami południowych dzielnic miasta – Krasów i Ławek. W Szkole Podstawowej nr 17 pan Burckhart wziął udział w przedstawieniu, jakie dzieci przygotowały swoim babciom i dziadkom (sam laureat jest również dziadkiem), a w pięknym kościele w Ławkach wysłuchano koncertu kolęd, w wykonaniu chóru parafii ewangelicko-augsburskiej z Mysłowic.

Dzień 30 stycznia był pełen bardzo uroczystych i podniosłych chwil. Rano, w Liceum Handlowym, którego honorowym członkiem Rady Szkoły jest pan Werner Burckhart, odbyła się msza pod przewodnictwem bp. Gerarda Bernackiego. Przed wejściem do Urzędu Miasta na honorowego gościa czekali radni, delegacje służb mundurowych, sztandar Rady Miasta oraz reprezentanci mieszkańców Mysłowic, którzy chlebem i solą powitali wchodzącego do budynku Honorowego Obywatela Miasta. Przed tym powitaniem odegrano także hymny – niemiecki i polski. W południe rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Mysłowice, podczas której wręczono insygnia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mysłowice. Sesję zakończył występ zespołu harmonijek ustnych Trio ConBrio. Gościa podjęto także uroczystym obiadem. Wcześniej odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów radych. Aby umożliwić szerszemu gronu mieszkańców miasta poznanie postaci pana Wernera Burckharta, a przede wszystkim dla uświetnienia obchodów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mysłowice w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, gdzie mieści się również Dział Historii Miasta, zorganizowano galę, której uwieńczeniem był koncert Zespołu Kameralistów Miasta Mysłowice.

Czwartek 31 stycznia rozpoczął się od wizyty delegacji niemieckiej w towarzystwie przedstawicieli władz miasta w szpitalu nr 2, kilkakrotnie doposażonym dzięki współpracy z władzami powiatu Enz. Dalsza część przedpołudnia upłynęła na odwiedzinach w mysłowickich szkołach średnich – I i II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie m. in. pan Werner Burckhart uczestniczył w inauguracji zmagań szkolnego konkursu „Zostań negocjatorem”, będącego okazją zapoznania się z problemami negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Polską w sprawach akcesu tej ostatniej do struktur Wspólnoty Europejskiej. Goście zwiedzili także świetnie wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mikołowskiej.

Podczas uroczystego pożegnania w Urzędzie Miasta wymieniono liczne upominki, które pozwolą zachować te trzy dni stycznia 2002 roku w miłej pamięci zarówno pana Wernera Burckharta, jak i mieszkańców miasta Mysłowice.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa