ePUAPSEKAPSilesia

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie na miejscu w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2023 r. na terenie Mysłowic:

SIEDZIBA PUNKTU

ADRES PUNKTU

DNI I GODZINY OTWARCIA

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

OBSADA

Szkoła
Podstawowa nr 13

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

-mediacja

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14

Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00

TAK

3 dni w tygodniu

Fundacja
TOGATUS PRO BONO

 

Mysłowicki Ośrodek Kultury

-nieodpłatna pomoc prawna

- mediacja

ul. Grunwaldzka 7

Od poniedziałku do piątku
w godz.
08.00-12.00

TAK

3 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Sursum Corda

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

- nieodpłatna pomoc prawna

- mediacja

ul. Laryska 7

Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00

NIE

Adwokaci / Radcy prawni

UWAGA! W punkcie przy ul. Laryskiej 7 w dniach: 2,9,16,23,30 czerwca br. (piątki) dyżury odbywają się wyłącznie w formie zdalnej!

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPP - MOK ul. Grunwaldzka 7

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OTWARCIA

SPECJALIZACJA

PONIEDZIAŁEK

08.00-12.00

PRAWO CYWILNE (rodzinne)

PRAWO PODATKOWE

WTOREK

08.00-12.00

PRAWO KARNE

ŚRODA

08.00-12.00

PRAWO SPADKOWE, PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPO – SP 13 ul. KS. Kard. A. Hlonda 14

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OTWARCIA

SPECJALIZACJA

PONIEDZIAŁEK

14.00-18.00

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

ŚRODA

14.00-18.00

PRAWO KONSUMENCKIE I UPADŁOŚCIOWE

PIĄTEK

14.00-18.00

PORADNICTWO Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

EDUKACJA PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO MYSŁOWICE, w ramach którego prowadzi na terenie miasta punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.


Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie realizuje także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

- E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych”

- EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI
(w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

- „Mediacja” → https://youtu.be/d_c81oaRB0U

- „Profil zaufany” → https://youtu.be/tbxxD6Ac5TM

- „500+” → https://youtu.be/vl-vnuH-Pw0

- „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” → https://youtu.be/xVcR1m2bDFo

Materiały edukacyjne w formie pliku pdf zamieszczone są poniżej.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa