ePUAPSEKAPSilesia

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Jeśli przedsiębiorca – ze względu na asortyment towarów przechowywanych, czy też wprowadzanych do obrotu, chce skorzystać z pomocy publicznej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, to należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808) zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, określają przepisy art. 36 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Więcej informacji: www.minrol.gov.pl

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa