ePUAPSEKAPSilesia

Ważne telefony

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 222 28 12, 32 222 15 44
Pogotowie Ciepłownicze TAURON Ciepło
 tel.: 993, (+48) 32 258 47 73
„Apteka Blisko Ciebie”- dyżur całodobowy
 ul. Mikołowska 42 A, 41-406 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 316 44 44
Apteka „MAGICZNA”
 ul. Gen. Jerzego Ziętka 71 A, 41-412 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 222 18 28
Pogotowie Gazowe
 tel.: 992
Pogotowie Energetyczne
 ul. Obrzeżna Północna 12, 41-400 Mysłowice
 tel.: 991, (+48) 32 222 28 55, (+48) 32 303 09 91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
 ul. Sułkowskiego 3a, 41-400 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 223 59 42
Komenda Miejska Policji
 ul. Starokościelna 2, 41-400 Mysłowice
 tel.: 997, (+48) 32 317 32 00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 ul. Fabryczna 10, 41-400 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 223 59 30
Urząd Miasta Mysłowice
 ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
 tel.: (+48) 32 317 11 00
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa